Chứng nhận & phiếu kiểm nghiệm

Chứng nhận và phiếu kiểm nghiệm của Bộ Y Tế

Danh mục giới thiệu các giấy chứng nhận, phiếu kiểm nghiệm của Bộ Y tế dành cho các sản phẩm đặc trị bệnh của Đông Y Thanh Tuấn. Chúng tôi là một trong những nhà thuốc đông y tiêu biểu đã đạt được nhiều giải thưởng và là một trong những nhà thuốc uy tín được biết đến rộng rãi trong bà ngoài nước.