Giấy đăng ký & phiếu kiểm nghiệm Thanh Tỵ Linh Thanh Tuấn

GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

Thanh Tỵ Linh

Cúp và bằng Tôn Vinh thương hiệu truyền thống

Cúp và bảng vàng Lê Hữu Trác

VIDEO NHẬN GIẢI THƯỞNG

Thương Hiệu Gia Truyền Nổi Tiếng Việt Nam 2014

Giải Thưởng Lê Hữu Trác lần thứ IV – 2015

Cảnh Báo: Mọi hành vi sao chép giải thưởng hoặc làm giả giấy đăng ký nhãn hiệu nhằm mục đích trục lợi cho cá nhân hoặc công ty sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quý bệnh nhân và độc giả nếu phát hiện trường hợp này xin vui lòng thông báo về nhà thuốc Đông Y Thanh Tuấn qua số hotline: 0254.3921.527.

Comments are closed.